ADVERTENTIE ONTWERPEN

Naast de kwaliteit van uw product of dienst, is een goede presentatie ervan belangrijk. Een pakkend advertentie kan uw product of dienst promoten en de lezer ervan verleiden tot een bepaalde actie. Met de juiste mix van originaliteit, creativiteit, gebruik van foto’s, tekst en kleuren zetten wij de basis voor een mooie en effectieve advertentie (campagne). Wij adviseren tevens over de inzet van de diverse (traditionele en nieuwe) media en wanneer en waar te adverteren.